Lokalmegleren AS

Lokalmegleren AS

Personvernerklæring for Estate.


Ditt personvern er viktig for Estate og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Estate skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger     som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvilken data vi samler inn kommer an på hvilke opplysninger du velger å utlever til oss. Dette kan være navn, telefonnummer, e-post, evt. bedriftsnavn (hvis aktuelt) og adresser (hvis aktuelt), eventuelt også kommentarer, tilbakemeldinger og spørsmål dersom du sender oss dette. Fra nettsidene våre samles det inn anonym data som viser ditt brukermønster på nettsiden. Skulle du søke arbeid hos oss samler vi dataen du gir oss i den anledning.

Behandlingsansvarlig

Det er Estate som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og for Estate sin behandling av personopplysninger.

Daglig leder i Estate er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Estate. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til dedikert Estate sin GDPR koordinator.

Vår behandling av personopplysninger

  • Estate behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
     

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglings-forskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Personopplysninger deles kun med de vi har inngått databehandleravtaler med.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Estate inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Estate lagres på servere i Norge og EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til backoffice@lokalmegleren.no eller eventuelt per post til Estate Drammen, Bragernes Torg 2 A, 30 17 Drammen 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

 

Til forsiden Boligsøk Besøk NEF Besøk oss på Facebook

Lokalmegleren AS • Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen
Telefon: 32 82 25 00 • Telefaks: 32 82 25 08 • E-post:backoffice@lokalmegleren.no

Personvernserklæring